Generalforsamling

Generalforsamling


Årets generalforsamling i marts måned  finder sted


den 20.marts 2024 kl. 19.00 i Dalby Sognehus ved Dalby kirke (opslået 4.3. 2024)Indkaldelse til den årlige generalforsamling i Grundejerforeningen Goldbæk
Onsdag den 20. marts 2024 kl. 19.00 i sognehuset ved Dalby kirke

 

 

 

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Bestyrelsens beretning
 4. Rettidigt indkomne forslag til formanden h-k.gade@outlook.dk
 5. Aflæggelse af regnskabet, underskrevet af revisor og bestyrelsen
 6. Vedtagelse af budget og fastsættelse af kontingent.
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  Michael Høegh modtager ikke genvalg
  Tina Petersen modtager genvalg
 8. Valg af revisor samt suppleant
 9. Evt.

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

 

Regnskab og referater fra samtlige generalforsamlinger siden 2010 findes under punktet referater ovenfor.

a